LLAVORS VIVES Una mirada del procés educatiu.


En algunes ocasions les professionals de l’educació ens preguntem pels fruits de la nostra feina. Treballar amb l’infant requereix presència. Paciència i mirada incondicional. L’infant està creixent, al seu ritme. El camí és llarg i divers. En la nostra espècie a vegades més de 20 anys o 40 o 50... el cert es que mai acabem de créixer i aprendre. I moltes vegades el creixement i camí va més enllà de les creences i expectatives dels altres. Per això sentim que allò més especial que fem com a professionals és plantar llavors, llavors d’amor, d’autoestima, de respecte, d’empatia, de resiliència...etc. Llavors que aniran germinant i creixent durant més de 20 anys, pot ser tota la vida, dins d’un hivernacle perfecte. Plantem llavors, Vives, per a que el jardí creixi frondós, harmoniós i ple de diversitat enriquidora. Creiem que les llavors creixeran més o menys en funció, principalment, de 4 barems, el primer és la quantitat. Com podem plantar més quantitat de llavors? La Quantitat de llavors depèn del temps que passem sembrant i de la diversitat de gent que sembri llavors d’una gama similar. D’aquesta manera si les mares, pares, avis, mestres, monitores, acompanyants... es posen d’acord per a sembrar un tipus de llavors, aquesta llavor sortirà reforçada i tindrà més possibilitats de créixer forta i vigorosa. El segon ítem que creiem tenir en compte en la sembra de llavors és la qualitat de la jardinera: Les llavors no tenen la mateixa qualitat si qui les sembra es algú amb una posició de proximitat i aferrament amb l’infant. Mares, pares, avis, germanes, mestres, monitores de menjador, acompanyants. Cada una de les persones té un estatus diferent en el sistema de l’infant i, per tant, les llavors que provenen d’una jardinera propera al cercle mes íntim tindrà més opcions d’arrelar dins l’hivernacle. Aquesta proximitat varia en funció dels anys del nen o de la nena. A la primera infantessa seran els pares, mestres i tutors, a la segona l’adult en general. Però, en arribar l’adolescència, els amics seran els que plantin llavors més properes. El tercer ítem a tenir en compte durant la sembra es l’expertesa. Expertesa i profunditat de la sembra, la jardinera experta, mestre, acompanyant, mare, pare, sap exactament com ha de sembrar cada llavor, en quin moment i ha quina temperatura, humitat i profunditat per que germini amb més facilitat i força. I per a finalitzar quelcom ben especial. Qualitat de les llavors (Resiliència) hi ha llavors especials que per la seva qualitat poden arribar a germinar encara que el temps de sembra, la qualitat i l’expertesa del jardiner no sigui la més adient, són llavors resilients. Aquestes llavors tenen la capacitat de germinar en moments de temperatures extremes i terres molt àrides. Es segueix estudiant com és possible, però el que és segur es que hi ha hivernacles en les que creixen ben fortes i arrelen amb força.

#educación #infancia #adolescentes #maestros #educadores #acompanyament

Entradas destacadas
Próximamente habrá aquí nuevas entradas
Sigue en contacto...
Entradas recientes